آلومینیوم سیل تک لایه PE

آلومینیوم سیل تک لایه PE

این محصول نیز بصورت زبانه دار و بدون زبانه (چاپدار و بدون چاپ) تولید میشود

که در نوع بدون زبانه برای باز نمودن پلمپ (سیل)

باید از وسیله خارجی مانند چاقو کمک گرفت.