واشر سیل دسته دار ( lift'n peel)

واشر سیل دسته دار (  lift

این نوع واشر سیل دسته دار دارای یک دسته مقاوم بر روی سیل می باشد که با برداشتن آن ، پلمپ آلومینیومی نیز برداشته میشود.